Zoeken
  • Josje Kuenen

Missie, feedback en consequenties belangrijk voor goed functionerende docententeams

Bijgewerkt: 1 okt 2019


Ook aan de HU dringt het besef door dat enorme regeldruk en schaalvergroting niet bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs. De cruciale factoren om het onderwijs weer op de rails te krijgen zijn drieledig:

1. zorg dat het team in samenspraak met studenten een gezamenlijke professionele missie formuleert,

2. zorg dat je elkaar kunt aanspreken op wat er wordt bereikt en

3. zorg dat ondermaats presteren niet langer meer gedoogd wordt.

Tot slot natuurlijk de facilitering: zonder werkende pc's, kopieerkaarten, beschikbare zalen en een werkbaar rooster kan niemand goed onderwijs geven.

Heel basaal eigenlijk.

#hu #professioneleruimte

8 keer bekeken

 

mobiel [nul zes] 51 61 48 62

mail [at] josjekuenen.nl

 

Blotekamperweg 16

3781 PD Voorthuizen